woningbouwverenigingen

Een huurwoning ontruimen namens een woningbouwvereniging moet aan juridische eisen voldoen. Als woningontruimer gaan wij zorgvuldig om met de belangen van zowel de woningcorporatie (of verhuurderals de huurder. 

In principe heeft de huurder de gelegenheid om waardevolle spullen eerst zelf te verhuizenwaarna wij vervolgens het huis leegruimenwaaronder bijvoorbeeld ook de vloerbedekking. 

Inboedel kan daarnaast ook afgevoerd en opgeslagen wordenDit is gangbaar als de huurder bijvoorbeeld in detentie, of in het buitenland is. Dit geldt voor een periode die de wettelijke termijn voorschrijft (of volgens afspraak). Wij brengen de inboedel van waarde naar de vooraf bepaalde opslagruimte. Spullen die geen enkele waarde meer vertegenwoordigenzullen wij afvoeren en houden daarbij rekening met milieu-eisen. Nu is het lastig beoordelen wat geen waarde meer heeft (voor de huurder), dus bij twijfel zullen wij zoveel mogelijk naar de opslag brengen. 

Adres

Daalakkerweg 2, 5641 JA Eindhoven

Telefoon

i

kvk / btw

KVK: 74279238 
BTW: NL167842924B01